ОУ Кулата
Основно училище в град Казанлък

Екип

Име, презиме и фамилия

Степен на образование

Длъжност

 

Донка Димова Симеонова

Магистър

Директор

 

Веселина Кънчева Философова - Маринова

Магистър

заместник- директор по учебната дейност

 

Анелия Георгиева Димитрова

Магистър

Старши учител в ГЦОУД

 

Анелия Миткова Катърджиева

Магистър 

Ресурсен учител

Ваня Кирилова Желева

 Магистър

Старши учител прогимназиален етап

 

Гергана Иванова Иванова

 Магистър

Старши учител начален етап

 

Гергана Стефанова Чорбаджийска

 Магистър

Старши учител начален етап

 

Гергана Иванова Янакиева

Бакалавър 

Старши учител начален етап

 

Дияна Тодорова Николова

   Магистър

Старши учител в ГЦОУД

 

Елена Георгиева Недялкова

 Бакалавър

Старши учител начален етап

 

Ива Пламенова Богданова

 Магистър

Учител прогимназиален етап

 

 

Иван Сотиров Тишев

Магистър 

Старши учител прогимназиален етап

 

Йонка Костадинова Дудукова

Магистър 

Старши учител прогимназиален етап

 

Мариета Василева Белева

 Магистър

Старши учител прогимназиален етап

Мария Христова Пеева

 Бакалавър 

Учител начален етап

 

Маргарита Стефанова Минчева

 Магистър

Старши учител начален етап

 

Момка Иванова Шопова

Магистър

Старши учител в ГЦОУД

Мирослав Юлиянов Маринов

 Бакалавър

Учител прогимназиален етап

Мирослав Тенев Попов

 Магистър

Учител прогимназиален етап

 

Милена Генчева Генева

 Магистър

Учител прогимназиален етап

 

Пепа Иванова Димитрова

Магистър

Старши учител в ГЦОУД

 

Петя Миткова Джавгова

 Магистър

Училищен психолог

 

Радиана Стефанова Грозева

Магистър 

Старши учител начален етап

 

Радостина Милчева Калчева

 Магистър

Старши учител начален етап

 

Рени Петкова Тенева

Магистър 

Старши учител начален етап

 

Райна Кирилова Павлова

Бакалавър

Старши учител начален етап

 

Румяна Иванова Топалова

Магистър

Старши учител в ГЦОУД

 

Светла Колева Колева

Магистър

Старши учител в ГЦОУД

 

Соня Георгиева Димитрова

Магистър

Старши учител прогимназиален етап

 

Стела Михайлова Николова

Магистър

Старши учител начален етап

 

Таня Тенчева Узунчева

Магистър 

учител начален етап

 

Тихомир Георгиев Владов

Бакалавър

Учител прогимназиален етап

 

Тихомир Тошков Тошков

Магистър 

Учител прогимназиален етап

 

Стефан Милков Делиганев

Бакалавър 

Учител прогимназиален етап

 

Севджан Исметова Чобанова

   Учител начален етап  

Диана Стоянова Иванова

Бакалавър Завеждащ, административна служба